Belasting systeem

 

Belastingsysteem

Volledige afschaffing van het huidig systeem.
Invoering van een eenvoudig fiscaal stelsel.
Een 4 schijven tarief.
1e schijf: het basis inkomen, belasting vrije som, € 18.000
2e schijf: belasting tarief van 35% van € 18.001 tot € 35.000
3e schijf: belastingtarief van 43% van 35.001 tot € 60.000
4e schijf: belastingtarief van 49% van € 60.001 –
Alle toeslagen vervallen omdat de belastingvrije som het verschil in minima tot de
toeslagen norm vervangt.
Nu is de minima afhankelijk van de toeslagen omdat het inkomen onder het bestaansminimum ligt.
De uitkeringsnorm, netto bedrag, wordt opgehoogd met diverse toeslagen waardoor dit minimum
uitkomt op ca. € 1.500 per maand.
Het basis inkomen haalt dus het verplichte repareren door toeslagen weg waardoor er ruimte komt in mankracht welk deze toeslagen moeten berekenen, uitkeren en controleren.
De fraude gevoeligheid is ook weggenomen.
Alle overige vormen van uitkeringen, als bv. kinderbijslag en AOW, worden inkomensafhankelijk gemaakt.
Hierbij is de maximale inkomensnorm, het bedrag waar boven geen uitkering meer ontvangen wordt,
gesteld op € 60.000
Voorbeelden:
Kinderbijslag vervalt in zijn geheel inden het jaarinkomen van de fiscale eenheid boven het norm bedrag uitkomt.
AOW, vervalt indien het jaarinkomen van de fiscale eenheid boven het norm bedrag uitkomt.
Kinderopvang, vervalt indien het jaarinkomen van de fiscale eenheid boven het norm bedrag uitkomt.
Alle fiscale aftrekmogelijkheden vervallen.
De HRA wordt in 1 stap beperkt tot € 350.000.
De HRA wordt inkomensafhankelijk, tot € 60.000 gemaakt waarbij het tarief beperkt wordt tot 35%. 

Onderwerp: Belasting systeem

btw

Datum: 18-09-2014 | Door: C.Yazici

Minder Belasting meer Geld punt!!
Dan is er garantie,Dat er minder mensen komen in armoede.
en waar geld ligt komt geld Mensen, dus a.u.b laten wij allemaal opstaan en roepen Stop met te veel belasting betalen!!!

Kort en krachtig A.U.B

Vriendelijke Groet:

C.Yazici Jonge ondernemer

..

Datum: 18-08-2012 | Door: Flipus

Het grote probleem in de huidige westerse wereld zijn niet de mensen die to 100.000 verdienen, het zijn de mensen die daarboven krijgen.

En dan helpt 49% niet meer.

Pieter Pan

Datum: 05-03-2012 | Door: NL-Debat

Een simpel rekenvoorbeeld is onmogelijk omdat het een breed terrein is waar veranderingen optreden.

Voor de laagste inkomens het een verschil tussen IB betalen over 18.000 welk 33% is verminderd met diverse kortingen en geheel vrijgesteld van IB.

Eenvoudiger uitleggen is:
Het basis inkomen betekent een netto maandinkomen van € 1.500 zonder toeslagen.
Nu betaald iemand met dat inkomen, afhankelijk van zijn privé situatie, (algemene en arbeidskortingen ca. € 4.000) 33% over € 14.000 (ruim € 4.000) waarmee het maandinkomen op minder dan € 800 uitkomt.
De Staat moet dit weer repareren door allerlei toeslagen rond te gaan pompen om mensen niet onder het bestaansminimum te laten zakken.

Hier ligt dus op meerdere fronten een behoorlijke winst.

Door het afschaffen van de diverse fiscale aftrekposten, de toeslagen en het onderscheid in te voeren op draagkracht (inkomensafhankelijk maken van diverse subsidies) levert dit een sterke vereenvoudiging op maar ook een structurele besparing.

De IB druk blijft, door het verlagen van het top tarief, vrijwel gelijk.
De enige groep die koopkracht verliest is de groep boven 2,5 keer modaal.

Daar ontstaat een verzwaring van ca. 1,5 tot 3%
De te betalen IB is voor hen hoger dan nu maar wordt grotendeels gecompenseerd door de belasting vrije som van € 18.000

De besparing voor de Staat ligt minimaal op 30 miljard.
Hierin moet u wel meewegen dat alleen het belasting stelsel hervormen niet voldoende is maar gezien moet worden in het totaal plaatje waar de effecten van de hervormingen doorwerken.

Mr. Burns

Datum: 05-03-2012 | Door: NL-Debat

Het principe van AOW premie blijft bestaan maar wordt vanaf schijf 2 ingehouden.

AOW premie is inzichtelijk, huidige situatie, gemaakt als % van de te heffen IB.
Maar omdat de te betalen AOW uitkeringen uit de algemene middelen komen is deze inzichtelijkheid feitelijk nonsens.
Het tekort welke de Staat jaarlijks heeft, AOW premie en AOW betalingen, komt uit de algemene middelen.
De inzichtelijkheid heeft te maken met de IB druk voor 65+, deze betalen deze % niet.

Dit is onjuist en betekent een scheefgroei.
Dat dit ooit zo ingevoerd is heeft te maken met het minder laten stijgen van de AOW uitkering dan de lonen.

In dit IB systeem vervalt die ongelijkheid.

Iedereen betaald vanaf € 18.000 gelijk dezelfde IB waarin ook de AOW premie zit.

Er wordt dus gelijk nu geïncasseerd maar de laagste inkomens, tot € 18.000 betalen dit niet.
Dit wordt opgeheven door het wel belasten van de AOW uitkering + pensioen.

Belastingsysteem

Datum: 04-03-2012 | Door: Mr. Burns

Zou u ook een voorbeeld kunnen geven met betrekking tot de inhouding voor de AOWpremies en werknemersverzekeringen? Deze worden nu in de eerste schijven ingehouden, maar dit gebuert na invoering van bovenstaand stelsel niet meer. Vooral AOwpremies kunnen wij met de vergrijzing goed gebruiken.

En wat bedoelt u precies met een eenvoudig fiscaal stelsel?

belastingsysteem

Datum: 04-03-2012 | Door: Pieter Pan

Kan iemand een rekenvoorbeeld geven zodat het duidelijk wordt hoeveel deze vorm van belastingheffing oplevert op jaarbasis?

Onderdelen 1 - 6 van 6

Nieuw bericht