Basis inkomen

 

Het basis inkomen

Basis uitgangspunt is de fiscale eenheid*.
De fiscale eenheid krijgt een belastingvrij som van € 18.000 per jaar.
Hieronder vallen alle vormen van inspanning, betaald en vrijwilligerswerk.
De fiscale eenheid beschikt daarmee over € 1.500 netto inkomen per maand
Deze inkomsten worden gekoppeld aan elke gecontinueerde inspanning.
Hierin is de norm dat voor elke gewerkte dag, op maandbasis, men € 300 verdient.
In dit systeem is de burger vrij in het invullen van hoe/wie de inspanning levert.
Maar ook dat een fiscale eenheid de vrijheid krijgt de invulling van inspanning te verdelen
in parttime werk door partners.
De belastingvrije som is dus overdraagbaar maar kan niet gecumuleerd worden.
Dit resulteert in een vast basis inkomen per fiscale eenheid.
Uitkeringen vallen niet onder het basis inkomen.
Uitkeringen worden gekoppeld aan inspanning waardoor het verschil tussen
de hoogte van de uitkering, zonder inspanning, en een uitkering met inspanning groter worden.

 

* Een fiscale eenheid is hier een huishouden welke kan variëren van 1 tot 2+ personen.

Onderwerp: Basis inkomen

..

Datum: 18-08-2012 | Door: Flipus

Dus een fiscale eenheid is gebaseerd op woonadres?


Dan gaan we hele kleine huizen krijgen in Nederland, of ik ga een kamer huren bij mijn partner...

Gezien de start van dit verhaal al niet juist is gaat de rest ook niet op.

Re:..

Datum: 22-08-2012 | Door: NL-Debat

Jammer dat u vanuit een zeer beperkte en vooral negatieve invalshoek de materie benaderd.

Het kan zijn dat de materie voor u te complex is en u vanuit dit onbegrip reageert.

Fraude is in elk systeem mogelijk maar de vraag is of u ook meeweegt in uw oplossing dat u al uw rechtmatige rechten verliest indien u zich losmaakt uit uw fiscale eenheid door fictief "op kamers" te gaan wonen.

Onze wetgeving ter bescherming van het kapitaal, rechten en vererving van een fiscale eenheid verliest u dan terwijl uw partner wel de inkomsten moet opgeven van de onderverhuur en hierover belasting moet betalen.

werkt niet

Datum: 12-08-2012 | Door: Peter

Leuk, denken over een basisinkomen. Er loopt al jaren een "experiment" om mensen een basisinkomen te geven. Dat heet studiebeurs. Volledig onbetaalbaar.

Basis inkomen

Datum: 29-03-2012 | Door: Jens Bos (Babyboomer1)

1500 Euro netto is een alleszins redelijk (basis) inkomen per fiscale eenheid , maar die 300 Euro per dag, hoe moet ik dat zien 6000 Euro bruto (minimum)bij full time werk per maand?

Of...een vast (minimum)inkomen per uur, dus ook in deeltijd?

De variabele in de uitkering vind ik een goede vondst....alleen zou dan volgens mij om mensen aan het werk te krijgen de grens van 1500 Euro netto dan wat protest "in den lande" met zich mee kunnen brengen...wil men daarmee nog wel werken?....het bekende discussiepunt.

Re:Basis inkomen

Datum: 09-04-2012 | Door: NL-Debat

€ 1.500 netto is het maandinkomen.
Als we dit bedrag delen door 5 werkdagen, gecontinueerde werkweek, komen we op € 300 per dag op maandbasis.

In deeltijd komt juist het belangrijkste aspect hiervan naar voren.
Werkt men 3 dagen per week, continu, dan levert dit een maandinkomen van € 900 op.
Hier heeft men dus de keus, als fiscale eenheid, de 5 werkdagen te verdelen over de gezinsleden om zo te komen tot een maandinkomen van € 1.500.

Voor degene die (fulltime) werken met meer gezinsleden blijft de € 18.000 basis vrijstelling gehandhaafd maar het gezinsinkomen wordt samengeteld.
Voorbeeld:
1 persoon verdient € 25.000 en de partner verdient € 37.000 op jaarbasis.
Deze bedragen worden samen gevoegd € 62.000 en hier gaat de basis vrijstelling af € 18.000.
Over € 44.000 wordt de Inkomsten Belasting geheven.

Uitkeringen.
Deze vallen per definitie niet onder het basis inkomen en de vrijstelling.
Voor deze groep veranderd er dus niets.
Pas als de uitkeringsgerechtigde een inspanning levert in betaald werk of vrijwilligerswerk dan start de regeling basisinkomen.
Voor elke gecontinueerde werkdag (op maandbasis) ontvangt men € 300.

Voorbeeld:
De uitkering bedraagt € 1.000 per maand.
Dit is een bedrag van € 200 per dag (op maandbasis)
Werkt men dan 3 dagen continu dan ontvangt men 3 x € 300 en 2 x € 200.
Ook hier wordt geen onderscheid gemaakt tussen betaald werk en vrijwilligerswerk.
De enige verplichting is de inspanning welke gecontinueerd wordt.

U ziet dat het voor de Overheid aan kosten € 100 per dag extra kost.
Dit betekent dat de inspanning ook € 100 per dag oplevert.

Dit bedrag is hoog genoeg om aantrekkelijk te zijn om te gaan werken c.q. inspanning te gaan leveren.
Voor de Overheid een besparing op kosten waarop nu bezuinigd wordt als we kijken naar bv. de zorg waar veel vrijwilligers werk wordt verricht.

Per saldo kost het onze Overheid € 100 per gecontinueerde gewerkte dag en wordt het werk waar nu geen geld voor is, volledig betaalde kracht, wel gedaan en dit komt de doelgroep in dit voorbeeld de zorg ten goede.

Onderdelen 1 - 5 van 5

Nieuw bericht